Continuous Improvement Manager (Mechelen)

Wat kan je Verwachten

Doel

De CM (Continuous Improvement Manager) rapporteert rechtstreeks aan de Chief Business Officer van Unit-T en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van strategische verbeteringsprogramma’s en -methoden om de kwaliteit, productiviteit en winstgevendheid van Unit-T te verbeteren.

De CM werkt nauw samen met klanten en interne senior stakeholders in verschillende business units. Identificeert gebieden voor verbetering, analyseert gegevens, verzamelt inzichten en ontwikkelt strategieën om verspilling te elimineren, processen te stroomlijnen en prestaties te verbeteren.

De CM houdt de vooruitgang bij en rapporteert de resultaten van onze procesvolwassenheid en CI-impact binnen onze organisatie.

Het algemene doel van een Continuous Improvement Manager is het creëren van een cultuur van continue verbetering binnen een organisatie, om de activiteiten te optimaliseren, de kosten te verlagen en de klanttevredenheid te verhogen.

Verantwoordelijkheden

 • Samenwerken met alle bedrijven en een bedrijfsbreed operationeel plan beheren dat is afgestemd op de Unit-T visie om onze bedrijfsdoelstellingen te bereiken.
 • Identificeren van gebieden voor verbetering, creëren van duidelijke project charters en buy-in van belanghebbenden
 • Ontwikkelen en implementeren van veranderingsprojecten, zorgen voor effectieve communicatie
 • Leiden en orkestreren van toegewezen transformatieprojecten (intern & klant)
 • Voorbereiden en leiden van transformatieworkshops
 • Monitoren en evalueren van de resultaten van de CI- en transformatieprojecten
 • Opbouwen en onderhouden van diepgaande relaties met belangrijke belanghebbenden
 • Deelnemen aan managementvergaderingen en senior discussies over belangrijke onderwerpen
 • Corporate architect, begrijpen en in kaart brengen van het operationele bedrijfsmodel
 • Documenteren en onderhouden van organisatorische, interdepartementale processen
 • Sterke focus op verbeteringsdoelstellingen (KPI’s en PI’s) en de resultaten daarvan, en het regelmatig verstrekken van informatie.
 • Beheer van en rapportage over de werking
 • Oude benaderingen en denkwijzen ontmantelen en de werkwijzen met bestaande aannames uitdagen
 • Identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en aansturen van initiatieven
 • Ondersteunen van RFP’s
 • identificatie en beheer van risico’s, beoordeling van opties voor het beperken van risico’s, volgen van de voortgang (toekomstgericht – d.w.z. identificatie van risico’s in plaats van gemiste deadlines), prioriteren van kwesties voor betrokkenheid van het management.
 • Procesvolwassenheid (bijvoorbeeld BPMM) in de hele organisatie stimuleren.
 • Medewerkers inspireren en een rolmodel zijn voor onze bedrijfswaarden.

Vaardigheden

 • Gepassioneerd door voortdurende verbetering en veranderingsmanagement
 • Een conceptuele, kritische, strategische denker
 • Financieel inzicht en budgetbeheer
 • Beheer van veranderingen en projecten
 • Leiderschap met een breed perspectief van strategie tot operations
 • Resultaatgerichtheid en bewezen executievermogen
 • Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden
 • Emotionele intelligentie
 • Beïnvloedings- en onderhandelingsvaardigheden
 • Gegevensanalyse en besluitvorming
 • Hoogste standaard van integriteit en ethiek
 • Open en eerlijk; zeer energiek en gemotiveerd
 • Kennis van trends en technologieën in de sector
 • Klantgericht, in staat zich snel aan te passen aan nieuwe omgevingen
 • Ervaring met hoog volume Field activiteiten bij voorkeur voor Telecom operators.

Kwalificaties:

 • MBA of een andere relevante postgraduaat
 • Black Belt / 6 Sigma kwalificatie

Talen:

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke Nederlandse en Engelse communicatievaardigheden (Frans is een pluspunt)

Ervaring:

 • Ten minste 5 jaar ervaring met het beheer van continue verbeterings- of transformatieprojecten binnen een bedrijfscontext (Telecom is een pluspunt)
 • Grondige kennis van en ervaring met projectmanagementmethoden en procesmanagement

Rapporteren aan:

 • Chief Business Officer
Accepteer de algemene voorwaarden om door te gaan.

Locatie

Dienstverband

It's a perfect match

Lijkt dit je wat? Solliciteer nu!